Usługi B+R

Mając wysoką świadomość zagadnień związanych z transferem i komercjalizacją technologii, dokładamy wszelkich starań, aby nasze działania stały się stabilnym pomostem łączącym aktywność świata nauki i świata biznesu.


Na proces transferu technologii składają się uporządkowane i kompleksowe działania:

 • nawiązanie roboczego kontaktu z przedsiębiorstwem i przeprowadzenie audytu technologicznego;
 • identyfikacja technologii (zakresu badań) spełniających oczekiwania przedsiębiorstwa;
 • znalezienie partnerów do realizacji przedsięwzięcia polegającego na transferze technologii (programie badawczym);
 • doradztwo w zakresie różnych aspektów procesu transferu technologii (programu badawczego);
 • wspomaganie negocjacji umowy transferu technologii (współpracy badawczej).
 • Powyższe komercyjne działania w zakresie transferu technologii są zbieżne z misją statutową Instytutu.


  Dysponujemy aparaturą badawczą oraz infrastrukturą techniczną umożliwiającą przeprowadzenie zadań zleconych lub wspólnych projektów obejmujących prace rozwojowe i prototypy, m. in. w zakresie zagadnień:

 • efektywności energetycznej oraz monitorowania urządzeń i procesów,
 • autonomiczności sterowników oraz komunikacji bezprzewodowej,
 • systemu automatyzacji i sterowania budynkiem.

 • Prace badawczo-rozwojowe mają na celu wprowadzenie opracowanego rozwiązania technologicznego, technicznego lub prototypu do praktyki biznesowej dzięki skutecznej komercjalizacji. Naszą ofertę starannie dostosowaliśmy do wymagań podmiotów MŚP.